2019 har det inte i dagsläget tagit något beslut om potten. Det görs lite senare i år och kommer ut med den informationen så fort styrelsen tagit beslut.”