OM OSS

Bredd
Är för oss i YTK grunden i vår verksamhet och där de flesta av våra medlemmar är aktiva. Här är de medlemmar som har valt att bedriva tennis som en motionsform, där just motionen ligger till grund för spelandet och tävlandet. De medlemmar som valt att vara med i träningsverksamheten lär sig tennisens grunder.

 

Elit
Är för oss i YTK toppen av vår verksamhet och här finns de medlemmar som valt att lägga ner mycket tid på sin tennis. Här är den personliga utvecklingen och prestationen i fokus med syftet att nå sin potential som tennisspelare. Mellan bredd- och elitverksamheten finner vi de medlemmar som är med i våra tävlingsgrupper. Det kan vara medlemmar som har varit i elitverksamheten som valt att trappa ner eller medlemmar som har valt att satsa lite mer på sin tennis och därför lämnat breddverksamheten. I tävlingsgrupperna fördjupas färdigheterna och fokus blir mer och mer på just tävling och prestation.

 

Trivsel
Är det som genomsyrar hela vår verksamhet, från bredd till elit. Vi vill att våra medlemmar ska trivas och känna glädje oberoende nivån på sitt tennisspel, sin ålder eller hur mycket tid man väljer att lägga ner.

 

Vi i Ystads Tennisklubb
Tror…
…på ett ömsesidigt förhållande mellan bredd och elit. Där en bättre elit stimulerar till en större bredd och en större bredd leder till en bättre elit.
…på att samarbete över idrottsgränserna och med näringsliv och skolor är nyttigt och utvecklande för båda parter.

Anser…
…att tennis är mer än att bara slå en forehand eller backhand. Tennis är en underbar motionsform och ett fantastiskt sätt att umgås. Tennis erbjuder dessutom oss möjligheten att växa som människor och lära oss saker som vi har nytta av även utanför tennisbanan.

Avser…
…att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter och genom vår träningsverksamhet bidra till fostrandet av goda medmänniskor.
…att verka för en ren idrott och tar därför avstånd från alla former av doping.
…att ta till vara på tennisförälderns intresse och engagemang genom att erbjuda möjlighet till delaktighet och meningsfulla utbyten.

 

Vår vision
” YTK är en nationellt ledande och trivsam tennisklubb med stor attraktionskraft och nöjda medlemmar på alla nivåer, från bredd till elit ”

 

Våra grundläggande mål
– Ha en balanserad ekonomi
– Ha en genomtänkt och attraktiv verksamhet av hög kvalitet
– Ha ett väl fungerande samarbete med näringsliv, skolor, föreningar och förbund
– ” En gång YTK:are – alltid en YTK:are ”

 

” YTK – klubben för alla; vi satsar på bredd och elit i en trivsam miljö ”

 

Välkommen du med…