Uppdatering restriktioner

Sparbanken Syd Stadion

Från den 29 september uppdateras råd och riktlinjer gällande Sparbanken Syd Stadion. Allmänt gäller att vi gemensamt skall försöka undvika trängsel på anläggningen.

Idrottsutövare:

– Fortsatt stanna hemma vid symptom, som hosta, snuva, feber mm
– Hålla god handhygien,
– Använd egen handduk och egen vattenflaska
– vi rekommenderar fortsatt dusch hemma
– planera in- och utpassage från hallen så att trängsel undviks

Publik, besökare, anhöriga:

– Tänk på att hålla avstånd till andra
– Sitt – och stå på markerade platser
– Vid symtom, undvik att gå in i anläggningen

Anläggningen:

– kommer fortsatt att satsa på utökad städ och renhållning
– erbjuda hygienstationer med handsprit
– hålla flera in- och utgångar öppna
– fortsätter torka av redskap och handtag mm

Tillsammans kan vi göra skillnad så att vi håller ner smittspridning. Iakttagelser och frågor, prata med tränare, ledare och vaktmästare.

Nu hoppas vi på en härlig termin full av ansvarsfull aktivitet. Gällande parkeringen så blir det nu ännu viktigare att vändzonen hålls fri, se separat skrivelse.

För GK Splitt gäller fortsatt ingång genom gångdörren och utsläpp via porten.

GK Splitt och Ystad Tennisklubb i samarbete

Peter Stigsson
Magnus Håkansson
Lars Ekdahl