Ny Riskanalys uppd 4/12

För att ytterliggare minska risken för möten så har vi beslutat att förse dörren som leder in på bana 2 och ut på parkeringen med ett vred på utsidan. Vi tror abonnenter och spelare på bana 2 förstår den lilla olägenhet som kan uppstå med trafik in och ut från banan. Vi sprider på detta sättet ut oss ännu mer och hallen får tre naturliga enheter.

Tennis/YTK  – in på bana 2, ut från bana 2 och 4
Skolan- in och ut vid dörren under entrén
GK Splitt Enligt egna anvisningar

Mest möjligt skall besöket på Sparbanken Syd Stadion upplevas säkert – Nu ökar vi lagarbete !

Ny Riskanalys kopplad till Covid 19 gällande Ystad Tennisklubbs verksamhet och besökare av dess anläggningar. Analysen är en uppdatering föranledd av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vidare har Ystad tennisklubb tagit del av Svenska tennisförbundets precisering av vad rekommendationerna innebär för tennisen.

Med anledning av uppkommen situation kopplat til Covid 19 så gör vi följande tillägg 20/11 till lagd riskanalys 30/10 nedan:

– Handsprit skall finnas på varje bana, använd denna innan spel
– Omklädningsrummen får ej nyttjas, ombyte och dusch hemma – skolan undantagen
– Tennisspelare ingång huvudentrén, utgång från bana 2 och 4
– Efterprogram och analys på banan ej i servicedel
– Avvik från hallen fortast möjligt efter spel och efterprogram, ankomst så att uppvärmning ( sker på banan) hinns med
– Skolan, in och utgång under huvudentren
– Bemanning mest möjligt på plats, dock med begränsad personalstyrka
– Badmintonabonnemang kan flyttas till tid då det är mindre folk i hallen ( gympadelen)Från den 30 oktober gäller följande:

Verksamheten

– Kvarvarande klasser i Ystad Indoor ställs in
– Ystad Indoor Vintertour flyttas till annan ort där smittspridningen ej är lika påtaglig
– Seriematcher för klubbens lag spelas ej i första hand innan 17 november
– All organiserad träning för ungdomar födda 2004 och tidigare samt för vuxna ställs in fram till och med 17 november
– Ystad tennisklubbs padelbanor utomhus förlänger öppethållande till subventionerat pris då vi stödjer verksamhet utomhus
– Tävlingsspelare i klubben rekommenderas att följa rekommendationer från FHM och förbund fullt ut
– Prospektträffen gällande RacketVision AB på Ystads Saltsjöbad, 2/11, skjuts på framtiden
– Träning för barn 2005 och senare fortsätter enligt schema med strikta rekommendationer

Hallen

– Extern städfirma städar i hallen alla vardagar
– Komplettering med intern översyn skärps
– Hygienstationer ses över frekvent, pappershanddukar och tvål skall alltid finnas
– Handspritsförrådet utökas
– Omklädningsrummen hålls stängda, dusch avrådes – duscha hemma
– Papperskorgar skall tömmas frekvent
– Enbart enkel service i form av dryck, frukt, kaffe och knäckebröd erbjuds
– Hallen enbart öppen för utövare och anställda. Anhöriga och föräldrar hämtar och lämnar utanför hallen
– mest möjligt så används ovanvåningen som ingång och dörren på bana 2 och 4 som utgångar
– Ingen övernattning i hallen
– Vi undviker livsmedelsförvaring
– Hyresgästerna GK Splitt och Skolan har gjort egna riskanalyser som ligger i linje med denna
– I hallen håller vi ordentligt avstånd

Utövaren

– Stannar hemma vid minsta symptom på förkylning och annan sjukdom
– Symptomfri enligt FHM riktlinjer innan återuppvistelse är godkänd
– Dricker enbart från egen medhavd vattenflaska
– Torkar sig enbart i egen handduk
– Undviker all form av kroppskontakt och närhet med annan utövare
– Håller bästa handhygien, tvätta händerna ofta
– hostning och nysning i armveck
– Vid strötidsbokning och abonnemang är enbart utövarna välkomna, enbart uppvärmningstid och minimal ”efterträning” får utföras i hallen

Träning och tränare

– Tränare undviker all kroppskontakt med utövare, korrektion på långt avstånd
– Ser till så alla övningar sker med rekommenderat avstånd
– Tränare har rätt att vid minsta symptom skicka hem adept
– Tränare kan utebli med kort varsel, därmed kan ersättare ej garanteras
– Tränande juniorer får enbart vistas i hallen för uppvärmning, träning och efterträning

Denna riskanalys gäller först och främst till och med den 17 november, i övriga frågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten och RF och SV TF tolkningar av deras rekommendationer.