Nyöppning Sparbanken Syd Stadion

Ystads tennisklubb kan glädjande meddela att Sparbanken Syd Stadion öppnar igen Fredagen den 20 mars. All tennisträning och bokning enligt tidigare schema. Vi har nu genomfört ett antal åtgärder som säkerställer driften av en hall utifrån vårt motto Bredd – Elit – Trivsel.

Åtgärder:

– Storstädning av extern städfirma inkluderande skurmaskin
– GK Splitt har detaljstädat sin del
– Omdisposition av personal
– Full bemanning som täcker öppethållande säkerställt genom en kombination av personal och ideella krafter
– En checklista för kontroll av löpande hygien i hallen

Under stängningstiden har styrelse, personal och ideella krafter koncentrerat sig på iordningställande av Saltsjöbadens Tenniscenter. Denna anläggning öppnar fullt ut måndagen den 20 april. Möjligtvis kommer tävlingsgruppen igång någon vecka tidigare. YTK tänker mest möjligt begränsa sin verksamhet i hallen från denna tidpunkt för att minska trycket i den kombinerade hallen med hyresgästen GK Splitt. Vi har redan öppnat padelbanorna och färdigställt för minitennis – så välkommen ut i fågelkvittret. Vi har också satt igång ett projekt med belysning på utebana 1 och 2.

Fram till vi flyttar ut verksamheten så gäller följande på Sparbanken Syd Stadion:

Klubben/Anläggningen svarar för:

– hygienstationerna är utrustade med tvål, pappershanddukar och toalettpapper
– Förstärkt städning med hjälp av extern städfirma och ökade interna resurser
– Bemannad hall
– Begränsad åtkomst till kök, tillstånd krävs

Utövaren svarar för:

– Hallen öppnas enbart för utövare av idrott, ej anhörig och förälder ( de kan hämta och lämna)
– Sköter sin handhygien utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer
– Dricker bara ur egen vattenflaska
– Använder bara egen handduk
– Undviker alla former av handskakningar
– Vistas med bekväma avstånd från annan utövare, tränare mm
– Vid minsta symptom av sjukdom ( även förkylning) så stannar man hemma

Observera att hallen endast beträds av utövare. Anhöriga och föräldrar får ej vistas i hallen tillsvidare, detta måste respekteras undantagslöst. Vår bemanning kommer att tillse att detta följs. På detta sätt tycker jag att vi tar ansvar för     ETT FOLK I RÖRELSE

Tennis – och Idrottshälsningar

Lars Ekdahl
Klubbchef Ystads Tennisklubb