Ett stort tack till alla som gjorde Augustiveckan till en succé.

Vår klubbchef Lars Ekdahl har gjort ett fantastiskt jobb, både med förberedelserna under året och under veckan. Det är en ovärderlig insats som inte ens går att mäta i antal timmar.

Utöver Lars insats har såklart många andra bidragit på många sätt – ingen nämnd ingen glömd.

Vi har fått många lovord för arrangemanget, vilket stärker oss både kort- och långsiktigt.

Vi blickar fram emot kommande arrangemang i augusti,

Magnus, ordförande