Uppdatering Racketvision AB

Vi har nöjet att meddela att teckningsläget i RacketVision AB har förbättrats till nära 77 % motsvarande 11,3 MSEK. Kvarstår mao 3,4 MSEK till fullt teckningsläge. Då det tecknats lånelöften med bank utifrån full emission har nu styrelse och projektledare i RacketVision AB beslutat att emissionen kommer att vara fulltecknad den 7 mars. Fram till dess går det att teckna aktier till erbjudna emissionsvillkor.
Om inte emissionen är full per den 7 mars kommer huvudägaren Ystad Tennisklubb att teckna resterande aktier. Detta sker utifrån säkerställd brygg/mellanfinansiering. Ystad Tennisklubb har säkerställt denna finansiering till bra villkor men öppnar samtidigt upp för andra ”mellanfinansiärer” att visa sitt intresse.
Den 8 mars erhåller de som anmält sig till teckning besked om tilldelning. Tillträde till aktierna sker på likviddagen och den infaller 10 dagar efter beviljat bygglov”

Gällande tänkta hyresgäster i padelhallen ” shop, café/Restaurang och Gym” så har det tecknats två LOI ( café/Restaurang, gym och ett hyresavtal Shop”. vi anser att detta är extremt positivt i detta tidiga läge och visar att projektet redan har nått hög status

Bygglovsprocessen lever sitt eget liv men styrelseledamot Magnus Håkansson ser positivt på frågeställningen och hoppas att denna process går i mål i mars månad.

Intresset för entreprenaden är stort och anlitad konsult Mattias Ivansson   i samråd med Magnus Håkansson håller på att sammanställa materialet och har som intention att teckna ett entreprenadavtal innan månadens utgång.