Årsmöte YTK

Medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 5 april klockan 18.45. OBS! I Sparbanken Syd Stadion.

Utöver stadgeenlig dagordning, prisutdelningar och projektinformation.

Välkomna !

Styrelsen YTK