Vi rustar för en smidig logistik under byggtiden

Nu går bygget igång vilket gör att vi kommer att stänga befintlig inkörsel till Sparbanken Syd-Stadion för att för att göra området säkert för både allmänheten och för de som jobbar på byggplatsen. All biltrafik sker via Missunnavägen, väster om entrén till hallen. Cyklister och gångtrafikanter hänvisas till gångtunneln under Missunnavägen. Därmed blir den enda möjligheten att ta sig till entrén via den västra sidan.

Tack för er förståelse!