Klubbchefens syn på 2018 och nuläge

En summering av året 2018 visar att det är ett av klubbens aktivaste år genom tiderna. Sporten tennis har tagit och skall ta plats i Ystads Tennisklubb. Resurser skall styras till den sportsliga satsningen samtidigt som trivselfaktor och breddtennisen skall hållas högt. Trivselfaktorns viktigaste hörnsten är hög prestanda på våra anläggningar Sparbanken Syd Stadion och Saltsjöbadens Tenniscenter. Trots att vi omsätter cirka 6,2 miljoner (all time high i klubben) så visar vi röda siffror för andra året i rad, samtidigt hård press på cash-flow genom hög amorteringstakt och en snabb avveckling av investeringen på bana 3-6 ute (nödvändig omläggning av banorna). För att säkerställa ett hållbart föreningsarbete krävs en åtgärdsplan som hjälper oss att få ordning på både resultaträkning och cash-flow.

Saltsjöbadens Tenniscenter

Vi drabbades av en olycklig vattenskada i omklädningsrummen. Efter en första besiktning så konstaterades det att de var omöjliga att återställa dem varför styrelsen beslutade om förädling. I diskussion med Saltsjöbaden växte idéen fram att bygga hållbara omklädningsrum som skapar profil och bygger på varumärket. Vi fick en del finansiell hjälp av huvudsponsorn YSB vilket möjliggjorde ett fantastiskt resultat. Under säsongen fick vi mycket cred för kvalitén. Beläggningen på tennissidan gick ner i jämförelse med 2017, mycket pga den heta sommaren som helt enkelt ej lämpade sig för tennis. Padeln hade åter ett fantastiskt år, vi fick mycket draghjälp av vår nybildade Padelsektion.

Sparbanken Sydstadion

Total beläggning ligger ungefärligen på samma nivå som 2017. Tillskott är skolgymnastik som är ett bra komplement på dagtid. Antalet schemalagda tränartimmar ökade vilket naturligtvis sätter spår gällande löstimmar som har minskat. Passage och besökare är uppe på en nivå som gör hallen till en av kommunens största samlingsplatser. GK Splitt, som är hyresgäst via kommunen, har en fantastisk utvecklingskurva med fler utövare vilket är en faktor som ökar trycket i hallen. Hallen är från 1989 och är inne i en period då det måste skapas medel för underhåll/renovering för att fortsatt göra hallen attraktiv.

Tävlingsverksamhet

YTK har en medveten profil gällande arrangemang av tävlingar. Vi vill  hjälpa våra lokala spelare så de kan erbjudas ett rikligt utbud av närliggande tävlingar. Den svårflirtade Ystadpubliken börjar hitta till anläggningen och uppskatta högklassig underhållning. Sponsorer attraheras av arrangemangen där de kan profileras på ett bra sätt. Under året har vi arrangerat Swedish Ladies, YSB OPEN, hjälpt förbundet med Masters Slutspelet och slutligen haft en annorlunda Supersprintdubbel med näringslivsdag. Inomhus har vi arrangerat en bredd/elittävling på hösten.

Seriespel

Medvetet satsar vi på seriespel. Vi har lag i serierna från 10 års- klassen till 65 årsspel för ”gubbarna”. Vi är både med i Tennis Syds serier och i Allsvenska Tennisserien. Vi pendlar mellan 20 – 25 lag per termin.

Tränare

Vi har ett tränarteam i nuläget som onekligen tillhör de bästa i hela regionen. Vi är medvetna att det är en tuff satsning med tre heltidstränare och en kontrakterad vuxentränare.  En stabil tränarstab är ett måste för att skapa kvalité både på topp och bredd. Det pågår en sund diskussion i svensk tennis där tränaryrket skall lyftas prestigemässigt så fler ser det som ett yrke man stannar i under lång tid. Förutom Alexander Olsson och Andre Schlyter på juniorsidan och Andreas Sjörup Vuxenträning så har vi under året anställt Marcus Roswall, en rutinerad tränare med lång tränar- och spelarkarriär. Marcus anställning är dynamisk då han kan gå upp och ner i timmar då han utöver klubben har ansvar för vår mentorroll i projektet Mer Tennis på Österlen.
Vi begåvas också med ett gäng lovande hjälptränare som hjälper till på timbasis. Spreaden kan variera från någon timme i veckan till femton timmar.

Medlemmar

Vi har drygt 900 betalande medlemmar – visionen 1000 medlemmar är inom räckhåll.

Vaktmästare, reception

Ett nav i klubbens verksamhet är receptionen med balanserad servicenivå. Vi har valt en strategi med öppna anläggningar. Medel räcker inte till för ständig bemanning vilket tär på servicenivån. Peter vår huvudvaktmästare sedan många år går i pension 2019. I skrivande stund så diskuterar vi bemanningsstruktur mm efter Peter. Gustaf Persson är nu inne på sitt fjärde anställningsår, en härlig profil som skapar stämning bland våra medlemmar. Arthur Sixtensson flyttade under året till Stockholm, saknaden är stor. Emil Nordgren har gjort lite vaktmästarinhopp med succé.

Tävlingssatsningen

Framförallt har vi utmärkt oss med mer tävlande, vilket är positivt och skapar en nödvändig bas som tar oss till nästa fas. Vi är nyfikna och ödmjuka avseende den framtida tävlingssatsningen . En del framgångar har vi haft under året. vill inte nämna någon före den andre varför jag refererar till annan plats i verksamhetsberättelsen.

Ekonomin

För andra året i rad så visar vi röda siffror och vårt eget kapital börjar komma ner på nivåer som ej ger en tillfredsställande buffert. I Styrelsen har vi inlett ett hållbarhetsarbete där synligt eget kapital bör komma upp på en nivå på 1 MSEK. I

Status

Utveckling av klubben kräver mer resurser. Bäst skapas resurser med hjälp av en bredare intäktsbas och en översyn av kostnaderna som hjälper till besparingar. Dock är det vår bedömning att det krävs en revidering av vissa avgifter. Nedan redovisar initialt åtgärdspaket:

– Justering av timhyror från 1/6
– Höjning av medlemsavgift, 2020
– Sänkning av prispengar elittävlingar ( Sommartour Herr från 50 till 25 TSEK), 2019
– Supersommartour ersätts av internationell tävling vilket ger större möjligheter
– Höjning av startavgifter ( från hösten) tävlingar samt logipris ( hösten 2019)
– Breddat sponsorarbete
– Fler padelbanor utomhus, Saltsjöbadens Tenniscenter
– sista året med förhöjt arrende ( omläggning av utebanor)

Det är min och styrelsens uppfattning att det initiala paketet räcker för att skapa hållbar ekonomi samtidigt som aktivitetsnivån i klubben kan hållas på samma nivå.

Med dessa ord önskar jag alla ett fantastiskt tennis/racketår 2019 – först och främst ses vi väl på årsmötet den 21 mars.

Lars Ekdahl
Klubbchef Ystad Tennisklubb