Gällande parkering i höst

”Gymnastiken” har tränat på under sommaren och ”tennisen” flyttar in sin verksamhet i vecka 35. Parkeringsmöjligheterna är reducerade, p.g.a. utbyggnaden av hallen, och det kommer troligen att vara så till årsskiftet.

Därför har vi pratat med våra grannar, Jehovas vittnen, som förfogar över en stor parkering.
Vi är glada att kunna meddela att de har gett oss tillåtelse att använda den när vi tränar och för att lämna/hämta de som får skjuts till sin träning.
Det gäller så länge de har begränsad verksamhet p.g.a. rådande restriktioner. Sker det ändringar i detta så meddelas nya besked om tillträde.

Parkeringen framför hallen fylls snabbt men det kan ju finnas en lucka…. Åk gärna in och titta, men är det fullt så vänd i vändzonen och bege er till ”Jehovas” parkering.
STANNA INTE I VÄNDZONEN OCH PARKERA ENDAST I MARKERADE PARKERINGSFICKOR.

För att minimera trafiken föreslår vi att, de som kan, samåker i möjligaste mån.

Vänligen
Peter Stigsson, GK Splitt
Lars Ekdal, YTK
Rickard Flodfält, Jehovas vittnen