Ny Riskanalys uppd 27/2

Med anledning av nya restriktioner, råd och rekommendationer grundat utifrån  smittskyddsläget uppdaterar vi vår riskanalys

Allmänt fokuserar vi med alla resurser som kan frambringas för att öppna uteanläggningen Saltsjöbadens Tenniscenter. Padelns tre banor är bokningsbara och i bra skick. Minitennisbanorna och planket är brukbart.

Tennisbana 1 och 2 med elljus öppnar i mars månad, återkommer med datum. Fortfarande kommer omklädningsrummen ej att vara öppna så byt om och duscha hemma.

Bana 3-6 öppnas i april månad.

Genom att erbjuda uteaktivitet så minskar trycket uppe på Sparbanken Syd Stadion, det kan bli ännu glesare.

Maxtal

Sparbanken Sydstadion har ett nytt maxtal på 180 personer, fördelning framgår på anläggningen.

Tävlingar och seriematcher

Från 1 mars deltar inga av våra spelare i individuella tävlingar. Vi kommer ej att arrangera några seriematcher, tillika tacka nej till inbjudningar från andra klubbar.

Årsmöte

Kommer att avhållas söndagen den 25 april, sannolikt i digital form

Övrigt hänvisar vi till tidigare riskanalyser

På uppdrag av styrelsen i YTK

Lars Ekdahl
Klubbchef YTK


—-


Grundat på lagar, rekommendationer och råd har vi uppdaterat vår riskanalys 10/1 med maxtal på Sparbanken Syd Stadion.

Talet gäller alla serviceytor samt Bana 1-5, totalt antal 70 personer tillkommer då aktiva på bans 6 enligt GK Splitts egna analys.

Bana 1-4 ( tennis). Max.   28 personer
Serviceyta.               Max.  12 personer ( exkl in och utpassage)
Bana 5.                      Max 30 personer

Maxtalen gäller tillsvidare.

Med dessa tal bedömer vi att utövaren i varje situation förfogar över minst 10 kvm

Maxtalsberäkningen ersätter tidigare rekommendation att grupper Max får bestå av 4 personer ( inkl. Ev ledare)

Bokningssystemet har uppdaterats, ingen möjlighet till lagsportsbokning tills vidare – enbart badminton och bordtennis på bana 5.


——

Ystads Tennisklubb följer händelseutvecklingen kring Covid 19 och har uppdaterat sin riskanalys.
Riskanalysen gäller från 23 december och grundar sig på Regeringens och FHM råd och restriktioner.
Vi har därefter noga studerat RF.s och Svenska Tennisförbundets  skrivelser. Utifrån detta redigerar iv och gör tillägg till tidigare riskanalys. Detta gäller i första hand till 24 januari

Veksamheten

Består av tennis och andra racketsporter. Tennis är definierat som ett ansvarsfullt och bra sätt att motionera. Då motion är viktigt för folkhälsan så blir träning en prioriterad verksamhet även under pandemin. Dock betonas att organiserad – och spontanspel  endast ske om den bedrivs ur ett smittskyddsäkert perspektiv.

Anläggningar

Saltsjöbadens Tenniscenter

Utomhusaktivitet är prioriterad varför padelbanorna är öppna för bokning. Vi tillämpar en form av öppet köp där kund vid otjänlig väderlek eller halt underlag erhåller kompensationstimme. Det är bara att maila ytk@ytk.se. I detta läge styr vi också resurser för att tidigareläggar grusspel. Bana 1 och 2 medelljus planeras att vara i spelbart skick senast 15 mars. Våra samarbetspartners i projektet Mer Tennis På Österlen med lämpligt underlag som hardcourt försöker mest möjligt hålla dessa banor öppna för spel. 

Sparbanken Syd Stadion

För att undvika trängsel har hallen delats upp i tre zoner:

A) Tennisdelen bestående av bana 1 – 4
B) Service, Funktionär och Skolpassage
C) GK Splitt och Sportbanan ( bana 5)

Generellt är hallen enbart öppen för idrottsutövare, klubbpersonal och tränare. Vi är restriktiva även med tjänsteleverantörer, de måste vara beställda och godkända av personal. För zonerna gäller separata in – och utgångar. Vi skärper denna rutin ytterliggare och kommer att verka för att detta fungerar fullt ut.

Tennisdelen In från bana 2 ( parkeringen) och ut från bana 2 och 4
Personal använder huvudentén som in och utgång medan skolan använder dörren på nedanväningen under entrén som in – och utgång. Badminton och annan aktivitet förutom GK Splitt använder huvudentrén som in – och utgång. GK Splitt har redan fungerande flöde med in – och utgångar. 

Omklädningsrummen skall inte användas, undantag skolorna. Utövare kommer ombytt precis innan spel och lämnar direkt efter spel. 

Tenisspelet

– Begränsning av träningsgrupper till 4 spelare ( inkl. ledare) samtidigt på banan. Vid minitennisspel så utgår vi från minitennisbana. Dock max 2 minitennisbanor på en tennisbana
– Vid icke organiserat spel rekommenderas  singelspel. Vi håller på att ta fram hjälpmedel om behov finns att minska singelbanan ( alternativ bas – och sidolinjer)
– Vi har förstärkt på bollmaskinsidan en helt ny bollmaskin förutom befintlig. Personal kan rigga och förbereda så det bara är för kunden att komma och lira med maskinen. Vi håller på att lägga upp maskinen som tillägg i Match vid bokning.

Personal

Utöver organiserad aktivitet på bana och vaktmästeri befinner sig personalen mest möjligt på distans.
Vi utökar medlemsservicen ännu bättre mailkommunikation, bättre fungerande IP telefoni samt digitala möten via Teams mm).

Städning

Vi utökar den externa städningen med vår externe leverantör samtidigt som vi går upp ytterliggare en servicenivå gällande våra interna rutiner. Vi är 100 % ödmjuka gällande detta så ser ni något så reflektioner mottas gärna.

Aktiviteter

– Trettonhelgsdubbeln spelas vid senare tillfälle
– Minitennisens dag senareläggs
– Seriematcher följer vi SvTF och Svensk Tennis Syds rekommendationer fullt ut

På uppdrag av Styrelsen Ystads Tennisklubb

Lars Ekdahl
Klubbchef—-

För att ytterliggare minska risken för möten så har vi beslutat att förse dörren som leder in på bana 2 och ut på parkeringen med ett vred på utsidan. Vi tror abonnenter och spelare på bana 2 förstår den lilla olägenhet som kan uppstå med trafik in och ut från banan. Vi sprider på detta sättet ut oss ännu mer och hallen får tre naturliga enheter.

Tennis/YTK  – in på bana 2, ut från bana 2 och 4
Skolan- in och ut vid dörren under entrén
GK Splitt Enligt egna anvisningar

Mest möjligt skall besöket på Sparbanken Syd Stadion upplevas säkert – Nu ökar vi lagarbete !

Ny Riskanalys kopplad till Covid 19 gällande Ystad Tennisklubbs verksamhet och besökare av dess anläggningar. Analysen är en uppdatering föranledd av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vidare har Ystad tennisklubb tagit del av Svenska tennisförbundets precisering av vad rekommendationerna innebär för tennisen.

Med anledning av uppkommen situation kopplat til Covid 19 så gör vi följande tillägg 20/11 till lagd riskanalys 30/10 nedan:

– Handsprit skall finnas på varje bana, använd denna innan spel
– Omklädningsrummen får ej nyttjas, ombyte och dusch hemma – skolan undantagen
– Tennisspelare ingång huvudentrén, utgång från bana 2 och 4
– Efterprogram och analys på banan ej i servicedel
– Avvik från hallen fortast möjligt efter spel och efterprogram, ankomst så att uppvärmning ( sker på banan) hinns med
– Skolan, in och utgång under huvudentren
– Bemanning mest möjligt på plats, dock med begränsad personalstyrka
– Badmintonabonnemang kan flyttas till tid då det är mindre folk i hallen ( gympadelen)Från den 30 oktober gäller följande:

Verksamheten

– Kvarvarande klasser i Ystad Indoor ställs in
– Ystad Indoor Vintertour flyttas till annan ort där smittspridningen ej är lika påtaglig
– Seriematcher för klubbens lag spelas ej i första hand innan 17 november
– All organiserad träning för ungdomar födda 2004 och tidigare samt för vuxna ställs in fram till och med 17 november
– Ystad tennisklubbs padelbanor utomhus förlänger öppethållande till subventionerat pris då vi stödjer verksamhet utomhus
– Tävlingsspelare i klubben rekommenderas att följa rekommendationer från FHM och förbund fullt ut
– Prospektträffen gällande RacketVision AB på Ystads Saltsjöbad, 2/11, skjuts på framtiden
– Träning för barn 2005 och senare fortsätter enligt schema med strikta rekommendationer

Hallen

– Extern städfirma städar i hallen alla vardagar
– Komplettering med intern översyn skärps
– Hygienstationer ses över frekvent, pappershanddukar och tvål skall alltid finnas
– Handspritsförrådet utökas
– Omklädningsrummen hålls stängda, dusch avrådes – duscha hemma
– Papperskorgar skall tömmas frekvent
– Enbart enkel service i form av dryck, frukt, kaffe och knäckebröd erbjuds
– Hallen enbart öppen för utövare och anställda. Anhöriga och föräldrar hämtar och lämnar utanför hallen
– mest möjligt så används ovanvåningen som ingång och dörren på bana 2 och 4 som utgångar
– Ingen övernattning i hallen
– Vi undviker livsmedelsförvaring
– Hyresgästerna GK Splitt och Skolan har gjort egna riskanalyser som ligger i linje med denna
– I hallen håller vi ordentligt avstånd

Utövaren

– Stannar hemma vid minsta symptom på förkylning och annan sjukdom
– Symptomfri enligt FHM riktlinjer innan återuppvistelse är godkänd
– Dricker enbart från egen medhavd vattenflaska
– Torkar sig enbart i egen handduk
– Undviker all form av kroppskontakt och närhet med annan utövare
– Håller bästa handhygien, tvätta händerna ofta
– hostning och nysning i armveck
– Vid strötidsbokning och abonnemang är enbart utövarna välkomna, enbart uppvärmningstid och minimal ”efterträning” får utföras i hallen

Träning och tränare

– Tränare undviker all kroppskontakt med utövare, korrektion på långt avstånd
– Ser till så alla övningar sker med rekommenderat avstånd
– Tränare har rätt att vid minsta symptom skicka hem adept
– Tränare kan utebli med kort varsel, därmed kan ersättare ej garanteras
– Tränande juniorer får enbart vistas i hallen för uppvärmning, träning och efterträning

Denna riskanalys gäller först och främst till och med den 17 november, i övriga frågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten och RF och SV TF tolkningar av deras rekommendationer.