Uppdaterad riskanalys Sparbanken Syd Stadion

Ystad tennisklubb öppnade upp sitt bokningssystem för inomhusspel måndagen den 31 augusti. Initialt har vi medvetet valt att fokusera på Saltsjöbadens Tenniscenter då vi så länge som möjligt förordar utomhusspel. Av olika anledningar vill dock många spela inomhus varför vi nu uppdaterat riskanalysen i samråd med GK Splitt så att det mest möjligt finns en linje på anläggningen.

Följande parametrar skall hjälpa till att förhöja upplevelsen på Sparbanken Sydstadion samtidigt som säkerheten prioriteras. I första hand gäller denna riskanalys till vecka 44 om inget annat föreskrivs

– Införskaffande av hjälpmedel i form av skurmaskin
– Städning Tre gånger i veckan av extern städfirma, kompletteras med intern daglig rengöring
– Enbart idrottsutövare får vistas i hallen, föräldrar till barn får lämna och hämta barnen
– Som idrottsutövare räknas en förälder till de minsta barnen, vistelse på nedanvåningen i hallen
– Undvik omklädningsrummen, duscha hemma
– Använd egen handduk och egen vattenflaska
– Utgång från hallen mest möjligt från nedanvåning
– Håll avstånd
– Vid seriematch får lagledare deltaga, räknas som utövare – vistas på banan
– Kylskåp och frys hålls fria från livsmedel
– Serveringen hålls ej öppen, kaffe från maskin och dryck från kyl
– Kontantfri anläggning
– Hygienstationer med handsprit fylls på
– Tränare får skicka hem barn med symptom
– Grupper får acceptera att tränare kan stanna hemma med kort varsel
– Vi undviker mest möjligt att vara mer än 50 personer i anläggningen

Riskanalysen uppdateras löpande, avvikelser rapporteras till personal

På uppdrag av styrelsen Ystad Tennisklubb

Lars Ekdahl
Klubbchef