Andra Halvlek

I tät följd har YTK avhållit digitalt årsmöte samtidigt som vi har sagt farväl till vår kamrat och styrelseledamot Anders Andersson. Finns inget samband gällande händelserna men självklart så  var det var för sig två händelser som fick mig att reflektera.
Anders bortgång har öppnat djupa sår, men på något sätt känner jag att det byggts en inre kraft i klubben. Vardagen präglas av ödmjukhet, lagkänsla, närhet och styrka. I fotboll pratar man om en tolfte spelare, denna känsla håller på att succesivt växa in i klubben. För den lokala tennisen, för Anders, för familjen, personalen och medlemmarna spänner vi nu bågen tillsammans mot vårt mål 2030. Svenska Tennisförbundet har bett klubbarna komma in med visioner och tankar kring tennisens och klubbars färdriktning.


Som klubbchef och vägvisare vill jag vara tydlig med vårt mål och det är att vi 2030 är en av landets bästa tennis- och racketklubbar gällande:

– Det sportsliga med valda parametrar och resultat
– Breddmässigt med valda parametrar och resultat
– Trivsel med valda parametrar och resultat

 Styrelsen, Jag och personalen skall självklart gå först i flocken mot dessa mål men på resan behöver vi medlemmar och intressenters insatser samt input. Vi skall bli ännu mer öppna och transparenta gällande sporten och klubben så vi får ett ännu bättre tvåpartsförhållande och en härlig vi känsla.

Rubriken för denna artikel är andra halvlek. Tycker den är passande både för egen del samt vad som hänt oss i klubben och vad som händer i omvärlden. Själv är jag inne på mitt åttonde år som klubbchef, tycker då att det känns som att andra halvlek skall påbörjas. Klubben har nu också med den senaste tidens händelser hållit halvlek men är som nämnts ovan på väg ut till andra halvlek, taggade. Jag hoppas självklart att jag i någon roll får vara med, när vi på stopptid i 96:e minuten når våra ovanstående högt satta mål. Då lovar jag att jag skall skåla för Anders …..

Det digitala årsmötet då – Ja vad hände där ??

– Rapporter från ett intensivt verksamhetsår
– Ekonomin i balans, marginellt svarta siffror
– För låg buffert med ett bräckligt synligt eget kapital
– Stora utmaningar i årets budget med intäktsbortfall på över 500000 SEK
– Två nya spännande ledamöter i styrelsen, Martin Persson och Olle Olsson
– Förväntas en annorlunda racketsommar med mycket lokala- och klubbaktiviteter på tävlingssidan. Divisions och stegspel samt en helt ny KM vecka i augusti har vi att se fram emot i klubben.
– Vi kommer att spränga det korta medlemsmålet 1000 medlemmar under året

Visst var det ett annorlunda årsmöte, förhoppningsvis informativt men avsaknad av frågor och inlägg. Vi kommer tillbaka med de traditionella prisutdelningarna och utmärkelserna i samband med KM veckan i augusti – då ”festar vi under 10 dagar”.

Som informationspunkter tog vi upp:

– Kalenderlotteri, tillsammans skall vi sälja 1250 kalendrar för priset av 499 SEK per kalender. Detta skall fylla intäktsbortfallet tillse att klubben håller den kortsiktiga balansen.
– Ny padelhall uppförs. Detta för att fullt ut tillvarata våra padelmedlemmars intressen samtidigt som ett tillskott av innepadel ökar möjligheten till merinkomster och därmed säkerställande av YTK:s mål. Tanken är att hallen skall stå färdig under 2021. För ändamålet kommer YTK att bilda ett separat bolag som genom en finansiell set up av lån och intressentkapital möjliggör investeringen. Fullt prospekt och total information kommer inom kort.

Under Andra halvlek kommer jag kvartalsvis att vara krönikör på hemsidan samt andra kopplade forum under egenhändigt påhittad rubrik Substans och Vision.

Tärningen är kastad mina racketvänner – Låt oss tillsammans få uppleva den euforiska stopptidskänslan i 96:e minuten – denna gång i YTK regi.
En passning till Alex – Varför inte försöka erbjuda Markus Rosenberg medlemskap nummer 1000 ?
Det är självklart denna magiska sportupplevelse som skapar dessa drömmar och visioner som nu blir till mål.

Vi ses nere vid gruset – En annorlunda men spännande racketsommar väntar

Lars Ekdahl omskakad men stolt Klubbchef