Riskanalys Sparbanken Syd Stadion

Grundat på den nya anvisningen om att undvika större folksamlingar har Ystads Tennisklubb upprättat en ny riskanalys kopplat till Sparbanken Syd Stadion. Vi är medvetna om att gränsen på maximalt 50 personer i samma lokal ej gäller idrottsanläggning men vi kommer trots detta att respektera detta. Denna riskanalys gäller tills vidare med omedelbar verkan. Ystads Tennisklubb jobbar i nuläget på att iordningsställa Saltsjöbadens Tenniscenter, vår fina uteanläggning.  Snabbast möjligt så skall vår fokus ligga på uteidrott och grustennis.

Nuvarande riskanalys ( Sparbanken Syd Stadion och YTK:s verksamhet)

– Vi vädjar till utövaren att ej bedriva din träning vid minsta symtom ( gäller även lindrigare förkylningar)
– Tränare har rätt att vid symtom be adept lämna träning, så föräldrar får ha sin mobil på
– Enbart idrottsutövare, ej föräldrar, andra anhöriga och publik får vistas på anläggningen
– Vid tränarbrist på grund av symtom så har vi möjlighet att ställa in träning med kort varsel
– Alla deltagare sköter sin handhygien utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer
– Hygienstationerna skall ha två och pappersservetter
– Papperskorgar skall tömmas frekvent
– Använd bara egen vattenflaska
– Drick ej vatten från kranar
– Inga handskakningar mm
– Alla utövare sinsemellan och gentemot tränare håller rekommenderade avstånd
– Begränsat sortiment från cafeterian, enbart förpackade varor
– Vi tar ej emot kontanter, enbart swish och kortbetalning
– I möjligast mån så byter man om och duschar hemma
– Vi skall aktivt försöka be utövarna att lämna hallen genom våra två utgångar från bandelen, detta för att möten i hallens trängre passager
– Max antal utövare totalt i hallen kommer aldrig att överstiga 50 stk
– Informerat hyresgästen GK Splitt om hallens och vår riskanalys, GK Splitt har utöver detta egen riskanalys
– I vårt aktivitetsrum så vistas enbart mindre grupper ( samråd med personal)
– Extern städfirma anlitas och våra interna rutiner för service och hygienstationer förbättras
– Våra påskcamps och interna tävlingar under påsken är enbart för medlemmar, ytterliggare restriktioner kan tillkomma. För deltagande gäller att du ej visar någon form av symtom

/Lars Ekdahl, klubbchef YTK